• MVZ am Mira
  • Zahnarzt
  • Corporate Design: Logo, Geschäftsausstattung, Prophylaxeausweis, Recall Karten, Website Wordpress, Facebook
  • 2011-heute
  • www.praxisklinik-toker.de